Op deze herfstdag in november staat de week van de werkstress voor de deur. Zo lees ik vanochtend dat stress op de werkvloer toeneemt. Voor wat betreft burn out klachten ligt dat percentage inmiddels zelfs op 16%. Niet dat stress alleen voorbehouden is aan mensen in loondienst. Ook aanzienlijk veel ondernemers leiden aan een dosis stress die verder gaat dan gezonde spanning.

Stress of gezonde spanning
Het onderscheid tussen stress en gezonde spanning is eigenlijk niet zo moeilijk. En toch zijn er mensen die, tegen beter weten in, zich in de gevarenzone begeven. Dan heb ik het over mensen die zichzelf voortdurend blootstellen aan spanning, van hot naar her rennen en het gevoel hebben continu tekort te schieten. Dat noem ik nou roofbouw op jezelf plegen. Gezonde spanning is het voelen van excitement over iets waardoor je op scherp staat. Bijvoorbeeld om een mooie prestatie neer te zetten. Hoe komt het nou dat zoveel mensen toch de mist ingaan en worstelen met stress in hun (werkende) leven?

Worstelen met stress
Af en toe heel hard werken is niets mis mee. Mits je doet waar je ook blij van wordt. Waarvan je het gevoel hebt dat het je voldoening geeft. En zolang een periode van hard werken zich afwisselt met een periode waarin je even gas terug kan nemen zorg je voor balans. Wat ik in de praktijk veelal zie is dat mensen spanning krijgen van doen wat hen niet gelukkig maakt. Dat is funest, niet alleen voor je energielevel, maar ook voor je fysieke gesteldheid.
Uiteraard zijn er ook tal van persoonlijke omstandigheden die tot veel spanning kunnen leiden en impact hebben. Niet onbelangrijk maar laat ik voor deze blog wel even buiten beschouwing.

Tegen beter weten in aan blijven modderen
Ik ben ervan overtuigd dat als je je werk met liefde, overgave en voldoening doet dat de kans op ongezonde stress aanzienlijk lager is dan wanneer dit niet het geval is. En dat is precies waar veel mensen hun kop in het zand steken. Door werk te blijven doen dat eigenlijk niet (meer) goed voelt en wat hen ‘uitholt’ in plaats van verrijkt. Het is niet voor niets dat de uitdrukking is ‘stilstand is achteruitgang’. Wij zijn er om in dit leven onze unieke gave te ontdekken en daar wat mee te doen. Door beweging te creëren ontwikkelen we ons. Waarom zou je ervoor kiezen om tegen beter weten in aan te blijven modderen?

Grenzen aangeven
Over het onderwerp stress op de werkplek valt veel te zeggen. Een van de aspecten die in grote mate van invloed is, is de mate waarin je je grenzen stelt. In de praktijk kom ik dit veelvuldig tegen. Mensen die vanuit goede bedoelingen het zichzelf moeilijk maken doordat zij niet in staat zijn om duidelijke grenzen te stellen. Wat ik daarbij zie is de onzekerheid die erachter schuilgaat. Het niet weten wie je bent, wat je wilt en waarom. Dit leidt ertoe dat grenzen vervagen en mensen meeveren met dat wat zich aandient. De keerzijde van flexibiliteit om het maar zo te zeggen. Kortom, werk aan de winkel om eerst naar binnen te keren en van daaruit helderheid creëren.

Innerlijk kompas als sleutel
De eerste, en onmisbare, stap die wij in onze aanpak bij zowel ondernemers als ook professionals in loondienst nemen is terug naar je innerlijk kompas. Dat wil zeggen onderscheid maken tussen wat je natuur is dan wel wat jou heeft gevormd door je opvoeding en omgeving. De praktijk wijst uit dat wanneer je je innerlijk kompas glashelder hebt dat het maken van keuzes en het afbakenen van grenzen moeiteloos gaat. Je weet immers wat jou drijft, waarom je doet wat je doet en wat jouw diepste verlangen is. Wil je meer ontdekken over jouw innerlijk kompas zodat het maken van keuzes en grenzen stellen je eenvoudig afgaat? Neem dan contact met ons op en stuur een mail naar support@signature4success.com.

 


Evelien van Es werkt als mentor & business coach met ondernemers en is daarnaast executive coach. Zij is oprichter en eigenaar van Signature 4 Success®. Daarin werkt zij met een team van gepassioneerde loopbaan- en business coaches die klanten begeleiden bij hun transformaties. Helderheid creëren van binnenuit, dat is het credo. Evelien heeft daarvoor 20 jaar ervaring opgedaan in en voor het bedrijfsleven als leidinggevende, interimmanager en consultant. Ze heeft een Master degree in Sociaal Culturele Wetenschappen aan de VU en is sinds 2006 ondernemer.

 

HEB JE EEN VRAAG VOOR EEN LOOPBAAN- EN/OF

BUSINESS COACH? MELD JE HIERONDER AAN.

JA, IK WIL EEN GRATIS INSPIRATIESESSIE